Фатима

С И Я Й Н А Т А         Б О Г О Р О Д И Ц А

На 13 май 1917 г. на пасбището близо до португалското градче Фатима три овчарчета
виждат “божествено красива жена спускаща се от небето”.Видението сияе като слънце спуска се над близката букова горичка и застава над дърветата.Децата свидетели на необикновенното явление са : Лучия Сантос (10 г.), Франциско (9 г.) и Хасинта Марти (7 г.).Лучия първа вижда сияйната Богородица, отива и разговаря с нея.Хасинта също вижда и чува разговора, но не разговаря, а Франциско само вижда, но не чува разговора със светата Дева.
Сияещото видение разговаря с децата няколко минути, казва им да дойдат на същото място на 13 число от следващия месец, тогава ще им открие коя е и че ще идва тук всеки месец до 13 октомври 1917 г.
Богородица се явява край градчето Фатима още шест пъти.В докладите описващи този феномен се казва, че хората присъстващи на събитието се увеличават всеки месец.При второто явяване те са 50 души, а на 13 октомври 1917 г. броят на свидетелите е 70 000.
Много от присъстващите виждат светеш облак над буковите дървета, но само трите деца могат да видят и разговарят със светата Дева.
При последното явяване на Богородица, децата чуват предсказания отнасящи се за Първата и Втората Световна Война, за предстоящото разпространение на комунизма по света, като идеология и държавна система.Тези предсказания стават известни като първото и второто пророчество от Фатима.
Третото пророчество не бе оповестено официално доскоро и има съмнения, че това което католическата църква представя не е истинското трето пророчество от Фатима.
По настояване на видни португалски политици които искат „да се сложи край на тази измислена история” (през 1917 г. държавната администрация и католическата църква са в изострени отношения) областният управител затваря в префектурата трите деца за два дни.Чрез заплахи и разпити децата са принуждавани да кажат, че историята с Богородица е измислица.
На децата не е разрешено да отидат на насрочената среща с Богородица на 13 август.
Въпреки това на 19 август светата Дева им се явява във Валинхос (местност близо до
първото явяване).На тази среща Богородица казва на децата, че ще продължи да се среща с тях, а на 13 октомври ще се яви за последен път.Преди да се раздели с децата светата Дева показва няколко знамения.
На последното явяване Дева Мария изрича предсказания известни като пророчествата от Фатима.Денят 13 октомври е дъждовен.Журналистите които присъстват на това събитие, в репортажите си пишат , че дъждът внезапно спира и се показва слънцето.
Професор А.Гарет от университета в Комбра описва събитието така „..слънцето прили чаше на лъскаво колело.Слънчевият диск подскачаше шеметно.То се въртеше с бясна скорост около оста си, после се приближи заплашително към Земята кърваво червено,
заплашвайки да ни смаже с размерите си.”
Тълпата събрала се да наблюдава, ужасена коленичи и хората започват да се молят. Слънцето заема обичайното си положение, но още два пъти след това повтаря необикновените
си движения.По време на слънчевия феномен, мокрите от дъжда дрехи на събралото се множество хора изсъхват.

Предсказанията изречени от Богородица на 13 октомври 1917 г. пред трите деца се оказват съдбовни и променят хода на човешката история.

Проучването направено във връзка с явяването на Дева Мария на 13.10.1917 г. показва, че този феномен е видян от хората в регион от 50 х 30 км.Площта обхваната от
необикновеното явление е повече от 1500 кв. километра.

С Л Ъ Н Ч Е В О Т О      З Н А М Е Н И Е

Три деца – Лучия, Хасинта и Франческо пасат стадо овце на пасището близо до португалското градче Фатима (местността е Cova da Iria).Овцете пасат необезпокоявани, а децата играят край тях.Неочаквано блясва светкавица.Стреснати децата се взират в небето. Денят е слънчев, времето е хубаво, не се виждат облаци и признаци за буря.Въпреки това децата започват да събират стадото, мислейки че от някъде се задава буря.Блясва втора светкавица и съвсем обърква децата.
Изведнъж недалеч от децата се появява фигура на жена, сияеща в ослепителна светлина
Децата долавят ухание на рози.
Лучия (най-голямата) първа се съвзема и приближава към видението.
„От къде идвате госпожо?” плахо пита момичето.
„Аз идвам от Небесата.”
„Какво искате от нас?” пита отново Лучия.
„Дойдох да ви помоля, да идвате тук всеки месец на 13 число, по това време.Идвайте шест месеца подред, тогава на седмия път аз ще се върна отново.”
Лучия задава още няколко въпроса, след което облак обгръща светещата жена, облакът се издига и изчезва във висините.
Децата остават на поляната стреснати и объркани.Лучия като най-голяма, заръчва на Хасинта и Франческо да пазят тайна и да не казват на никого за случилото се.
Заръката не е изпълнена, Хасинта не се сдържа и разказва за случилото се на родителите си.Родителите не приемат тази историята за истина.Майката на Хасинта е убедена, че дъщеря и лъже, и разказва измислици.Момичето е наказано и подложено на натиск, за да се отрече от разказа си.Хасинта не отстъпва.Връстниците на детето също приемат историята с недоверие и присмех.
Въпреки натиска който се оказва върху децата от страна на португалските власти, от родителите им и католическата църква, децата твърдят че са видели Богородица и тя е разговаряла с тях.
Тази среща се оказва съдбовна за трите деца.
Три години след срещата Франческо и Хасинта умират от грип, по време на епидемията която върлува в цяла Европа.
Лучия става монахиня.Тя описва подробно цялата история с явяването на Света Богородица, както и пророчествата които Богородица изрича.Лучия предава ръкописите на висши сановници от католическата църква.Сестра Лучия се среща лично с папата и му разказва за видението на Дева Мария, както и за пророчествата от Фатима.

Ето и разкази на очевидци, присъствали на 13 октомври 1917 г. на последното явяване на Богородица край Фатима.

„Погледнах към слънцето и видях, че то се върти като диск.Видях хората около мен да променят цвета си.Те бяха оцветени с цветовете на дъгата.Струваше ми се, че слънцето ще падне от небето . . .Хората около мен говореха, че това е краят на света . . .Те бяха много изплашени, някои се молеха коленичали, други крещяха от ужас.”
Антотио де Оливеро, фермер
„Внезапно дъждът спря.Появи се прекрасна дъга.Хората крещяха – Гледайте слънцето! – Видях как слънцето тръгна надолу, помислих че то ще падне върху земята. В този момент припаднах.”
Мария Кандида де Силва

„Пред изумената тълпа, която се състоеше главно от дълбоко набожни хора, слънцето затрептя, внезапно направи невероятно движение, противно на всички космични закони – слънцето „танцуваше” така присъстващите хора описаха необикновеното явление.На степенката на един автобус, стоеше възрастен мъж, който на външен вид приличаше на Пол Дюролед.Мъжът бе с лице към слънцето и на висок глас рецитираше „Символи на вярата” . . .После го видях между хората около него, които все още бяха с шапки на главата.Мъжът енергично караше хората да свалят шапките си, пред това знамение, проява на Бога.Подобно поведение имаха и други.После хората започнаха да се питат един друг, какво виждат.Преобладаващото множество хора казваха, че виждат трептящото и танцуващо слънце.Други утвърждаваха, че виждат лицето на Богородица.Трети бяха убедени, че слънцето профучава покрай земята, изпепелявайки я с лъчите си.Някой твърдяха, че виждат, как слънцето променя цвета си.”

„Беше към три часа след обяд.Облаците които покриваха небето, внезапно изчезнаха.Показа се слънцето на обичайното си място, ярко огрявайки наоколо, не беше възможно да се гледа към него.Какво да кажа за малките деца – овчарчетата?
Лучия, момичето което бе говорила със Светата Дева, бе седнала върху раменете на висок мъж.Така „яхнала”, тя обикаляше между множеството хора и ръзвълнувано, на висок глас говореше, че войната скоро ще свърши.Войниците ще се завърнат по домовете си . . .Но нейните думи не правеха никакво впечатление на хората които я чуваха.Хората бяха смаяни и възбудени от слънчевото знамение, този знак от небесата им бе достатъчен.”

„Интересно бе да се наблюдава двете момичета накичени с розови венци, хората които им целуваха ръцете, като на „малки светици”.Хасинта беше почти в несвяст от това което ставаше .Децата толкова дълго очакваха това небесно знамение, и го дочакаха, сега те бяха изпълнени с щастие и сияеха излъчвайки радост . . .
Тълпата бързо се разпръсна, без да има безредици и блъсканица.Полицията, която охраняваше, изобщо не се намеси, просто нямаше нужда.Тези които първи дойдоха, си тръгнаха първи.Повечето вървяха пеша.Хората си тръгваха, техните сърца бяха изпълнени с радост, хората искаха да занесат добрите новини в селищата където живееха, и които бяха обезлюдени.”

„Слънцето започна де се мята насам – натам, то променяше цвета си ту синьо, ту жълто
във всички цветове.После видяхме слънцето да се приближава към децата.Всички закрещяха.Някои започнаха да изповядват греховете си, но нямаше свещеници . . .
Майка ми ме сграбчи и притисна до себе си, тя плачеше и нареждаше – Това е краят на света! – После видяхме как слънцето се приближи към дърветата . . .”

Доминик Рейс, интервю пред Американска ТВ, 1960 г.

О Т К Р О В Е Н И Я Т А

Това което разказва Лучия за срещите и разговорите със Света Богородица е огласено от католическата църква.

Първото откровение

направено от Дева Мария е: ужасяваща картина на Ада, показана на трите деца.

Първото откровение

включва още : предсказание, че Първата Световна Война, която бошува вече четири години в Европа скоро ще свърши.
Войната спира през 1918 г.

Богородица предсказва :

скоро в Европа ще избухне нова, още по кръвопролитна война.В тази война „Доброто, ще бъде мъченик.Нашият ОТЕЦ ще понесе много страдания.”Малко преди да започне новата война, в Европа ще се появи необиковенна светлина през нощта.
На 25 януари 1938 г. в обширни територии от Европа е наблюдавано необичайно за сезона северно сияние.
Втората Световна Война избухва на 1 септември 1939 г.

Второто откровение

е свързано с бъдещето на Русия : Богородица предсказва ,че „Русия ще разпространи своите грешки по света, като това ще разпали нови войни.Много народи ще бъдат унищожени.Аз ще се моля за освещаването на Русия с цялото си Безупречно Сърце.Ако хората чуят молитвите ми, Русия ще се преобрази и в света ще настъпи мир.”
Второто пророчество се свързва с налагането на комунизма в Русия, като идеология и държавна система.Разпространението на комунизма в Европа и по света е свързано със социални вълнения, граждански войни и насилие.
Преобразяването на Русия е, рухване на Съветския Съюз и отмирането на комунистическата система като фактор в световната история.
Мирното разширяване на Европейския съюз става възможно едва след прекратяване на Варшавския договор и разпадане на Съветския Съюз през 1991 г.

Третото откровение

е записано от Лучия, запечатано в плик и връчено на епископа на Лерия, в Португалия.Лучия казва пликът да бъде отворен след 1960 г.Епископът изпраща плика във Ватикана, до папата.
Папа Йоан ХХІІІ съобщава, че пликът е отворен след настъпването на 1960 г.Папата отказва да разгласи третото откровение е оправданието „То не се отнася за времето в което аз живея.”
Папа Йоан Павел ІІ също отказва да огласи съдържанието на пророчеството на Богородица.Неговото оправдание е следното : „Това е изцяло духовно послание, в него няма споменати конкретни събития.Около него напразно се раздухва сензация.”

На 26 юни 2000 г. папа Йоан Павел II и кардинал Йозеф Рацингер ( папа Бенедикт XVI), решават да направят обществено достояние това, което те знаят от много години – третото откровение на Лусия.

Това, което те “обнародват” обаче, само предизвиква още повече полемики. Според официалното становище на Ватикана третото послание на Дева Мария звучи  така: “Видях град с руини и нови сгради, и облечен в бяло епископ, който пада мъртъв на земята, застрелян с оръжие от войник.” Папа Йоан Павел II и кардинал Рацингер заявяват, че фактически третата тайна от Фатима е предсказание за атентат срещу Светия отец, и нищо повече.

This entry was posted in 03.Хора феномени and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>