Учителят Петър Дънов – Беинса Дуно

Биография на Учителя Петър Дънов –

Беинса Дуно


Фонова музика

На 11 юли (Петровден) 1864 г. в село Хадърча (сега с. Николаевка, на 30 км. северозападно от гр. Варна) се ражда Петър Константинов Дънов. Той е трето дете на свещеник Константин Дъновски и на Добра Чорбаджи Атанасова, които преди това имат син Атанас и дъщеря Мария.

През 1872 г. постъпва в Основно българско училище в с. Хадърча. След освобождението на България от турско робство завършва Петокласна мъжка гимназия във Варна.

На 25 юли (по-нататък в текста със знака * е означен старият стил на летоброене по Юлианския календар) 1886 г. завършва Американско научно-богословско училище в град Свищов.

Две години учителства в местното училище на с. Хотанца, Русенско.Поради лошо здравословно състояние е освободен от военна служба.

През август 1888 г. заминава за Съединените Американски Щати.

Младият Дънов


На 15 октомври 1890 г. завършва подготвителен семинар по теология към факултета в гр. Медисън, щата Ню Джърси.

През 1891-93 г. е редовен студент в Богословския факултет на Бостънския университет.Написва дисертация „Наука и възпитание”. Дипломира се на 7 юни 1893 г.

На 3 февруари 1894 г. завършва едногодишен курс по медицина.

По време на седем годишния си престой в САЩ участва в годишни срещи на Велики Посветени и подготвя българската си мисия. Посещава ордена на розенкройцерите, за които по-късно обявява, че са клон на Всемирното Бяло Братство, представлявано в миналото от движението на богомилите в България.

През 1895 г. (на тридесет и една годишна възраст) се завръща в България и до 1899 г. прекарва в уединение и работи за духовното си развитие.Отказва предложената му пасторска длъжност в методистката църква в Ямбол. Живее предимно при рождената си сестра Мария във Варна.

На 7 март* 1897 г. (на тридесет и три годишна възраст) в с. Тетово, Русенско, Божественият Дух слиза върху него. Личността на Петър Дънов се трансформира в Учителя на Бялото Братство Беинса Дуно.

През 1898 г. произнася пред благотворителното дружество „Майка“ във Варна беседата „Призвание към народа ми – български синове на семейството славянско“, което е апел към социално-духовно самоутвърждение.

Беседа на Учителя


От 1898 г. започва кореспонденция с първите си ученици: Пеньо Киров от гр. Бургас, д-р Георги Миркович от гр. Сливен и Мария Казакова от гр. Велико Търново.

На 13 февруари* 1899 г. във Варна записва Десетте свидетелства Господни, а на 24 февруари – Божието обещание. На 28 февруари* 1899 г. в Бургас подписва заедно с учениците си Пеньо Киров и Тодор Стоименов отговорите на Десетте свидетелства.

През 1899-1900 г. живее при свещеник Константин Дъновски в гр. Нови Пазар.

На 7 април 1900 г. свиква във Варна първи събор на Бялото Братство, който нарича среща на Веригата. Присъстват Пеньо Киров и Тодор Стоименов от Бургас и д-р Георги Миркович от Сливен.

От 1900 до 1942 г. провежда през месец август ежегодни събори на Бялото Братство на различни места: Варна (1900-1908), Велико Търново (1909-1925), София (1926-1941), на планините Рила и Витоша.

От 25 юни до 9 юли 1900 г. записва в Нови Пазар Седемте разговора с Духа Господен.

На 1 октомври 1900 г. записва разговор с Духа Господен, озаглавен „Трите неща“.

От 1901 до 1912 г. пътува из селищата на България, изнася публични сказки и прави френологични изследвания на избрани представители от българския народ.

От 1904 г. пребивава продължителни периоди от време в София, в дома на Петко Гумнеров на ул. „Опълченска“ № 66.Къщата в която живее Дънов на ул.”Опълченска” (сега Политехнически музей) е в един двор с къщата на Г.Димитров (лидер на комунистическото движение в България и на световното комунистическо движение).

Домът на Учителя на ул. Опълченска

ул.Опълченска – домът на Учителя е дясната част на къщата, лявата част е домът на Г. Димитров

Поради критиките на Дънов към православната църква, тя го обвинява в спиритизъм и окултизъм.През 1913 г. е отлъчен от православната църква.

На 9 март 1914 г. организира молитвено събрание за посрещане на Духовната Нова Година и обявява началото на Новата епоха на Водолея.

На 16 март 1914 г. произнася в София първата (официално стенографирана) неделна беседа „Ето Човекът“, с която слага начало на сериите „Сила и живот“. В тях излага основните принципи в Новото Учение на Бялото Братство.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.На 15 февруари 1917 г. открива в София цикъл от специални лекции пред омъжени жени, който продължава до 30 юни 1932 г.

През 1914 – 1915 г. Дънов публично заявява, че България трябва да пази пълен неутралитет и да не взима участие в започналата в Европа Първа световна война. През 1917-18 г., по време на Първата световна война, заради публична критика на политиката на правителството на Васил Радославов, властта го интернира във Варна. Живее в хотел „Лондон“ и води преписка със свои ученици.Историята потвърждава, че Дънов е прав.България излиза от войната като победена и разорена страна.

На 24 февруари 1922 г. открива в София Школата на Всемирното Бяло Братство, в която създава два класа от ученици. Общият окултен клас се открива с лекцията му „Трите живота“, а Специалният (Младежки) окултен клас – с лекцията „Двата пътя” Лекциите му пред двата окултни класа продължават ежеседмично 22 години (до декември 1944 г.).

На 21 август 1922 г. на събора на Бялото Братство във Велико Търново дава песента „Фир-фюр-фен – Благославяй“, с която започва течението на школните музикални упражнения, завършило през 1944 г. с „Новото битие“.

През 1927 г. създава край София селище – комуна (ашрам) Изгрев (днес квартал „Изгрев“), в което събира свои слушатели, последователи и ученици, за да центрира работата на Школата на физическо ниво. Установява се постоянно на Изгрева, където в специално построен салон изнася различните течения на своето Слово.

На 19 август 1927 г., на събора на Бялото Братство на Изгрева, изнася цикъл от съборни беседи, в които тържествено обявява Пътя на ученика.

През 1929 г. открива Школата на планината Рила, където е била най-древната окултна школа на земята.

Събор на Рила


На 21 септември 1930 г. открива ново течение на Словото – неделни утринни слова, които продължават до април 1944 г.

Документален филм за Учителя Петър Дънов и селището комуна – Изгрева, създадено от него през 1927 г. и просъществувало до края на 1944 г.

Учението на Дънов надхвърля границите на България.Пампоров – студент, последовател на Учителя Дънов от 1930 г. посещава редица страни в Европа и изнася лекции за учението на Дънов.Друг последовател Михаил Иванов, през 1937 г. основава клон на Бялото братство във Франция.М.Иванов създава духовен център „Изгрев”, лагер в Париж и ваканционно селище в Алпите.

През 1934 г. Учителят дава Паневритмията – цикъл от двадесет и осем упражнения, съставени от мелодия, текст и пластични движения. По-късно към нея добавя упражненията „Слънчеви лъчи“ и „Пентаграм“.

Паневритмия

На 4 май 1936 г. активист на политическата партия Демократически сговор му нанася побой, който предизвиква мозъчен кръвоизлив и парализа. Въпреки заболяването, на 14 юли 1936 г. излиза със свои ученици на лагер край Седемте рилски езера и на 12 август напълно възстановява здравето си.

На 22 март 1939 г. записва посланието към учениците „Вечният завет на Духа“.

Последователи на Бялото братство

В началото на 1944 г., по време на въздушните бомбардировки над София, организира евакуирането на Изгрева в с. Мърчаево, на 24 километра югозападно от София. Установява се в дома (сега музей) на своя ученик Темелко Темелков. Връща се на Изгрева на 19 октомври 1944 г.

На 20 декември 1944 г. изнася своето Последно Слово пред Общия окултен клас.

На 27 декември 1944 г. напуска физическия свят. Тялото му е положено на Изгрева.

Градината на Изгрева – тук почива тялото на Учителя


*

*           *

ИЗДАДЕНИ  КНИГИ,  СТАТИИ  и  БЕСЕДИ

1. През 1896 г. във Варна издава книгата „Наука и възпитание“, където на научен език разкрива Пътя на човека в Световната Драма и разкрива основите на Новата Култура, която настъпва през идващия век.

2. През 1897 г. във Варна издава брошурата “ Хио-Ели-Мели- Месаил“, която е Словото на Третия завет към помазаника Божи.

3. През 1912 г. в село Арбанаси, край Велико Търново, работи върху Библията и съставя „Завета на цветните лъчи на светлината“, който излиза от печат през септември същата година. На титулната страница е изписано мотото: Винаги ще съм предан раб на Господа Исуса Христа, Син Божий, 15 август, Търново, 1912.

4. Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.На 15 февруари 1917 г. открива в София цикъл от специални лекции пред омъжени жени, който продължава до 30 юни 1932 г.

5. От 1923 г. изнася различните течения на своето Слово в специално построен салон в София, на ул. „Оборище“ 14.

6. Бялото братство издава вестник „Анхира” и списание „Всемирна летопис”.От 1924 г. до 1944 г. орган на Бялото братство е списание „Житно зърно”

7. За 40 години просветна дейност в Бялото братство, Дънов изнася над 7 000 беседи, повечето от тях са стенографирани и публикувани в различни печатни издания на Братството.

This entry was posted in 03.Хора феномени and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Учителят Петър Дънов – Беинса Дуно

 1. Росица Петкова says:

  Поклон!
  Светлина и любов на всички!

 2. Rosen Pachemanov says:

  SVETLINA I LUBOV

 3. Rosen Pachemanov says:

  NAI VELIKIA BULGARIN ZA VSICHKI VREMENA

 4. erin marie scott says:

  AOUM
  amen serve radiate
  so beautiful and gorgeous and magnificent
  krassiv i jivota
  koi na ranina
  fir fur fen
  stani

 5. erin marie scott says:

  AOUM
  Amen Serve Radiate
  Magnificent
  Fir Fur Fen
  Stani

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>